MF Århus Fond

MF Århus Fond

På enhver måde at yde støtte til Menighedsfakultetet i Århus og dermed beslægtet
virksomhed og til de personer, som uddanner sig på Menighedsfakultetet i Århus.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar