Michaelsen Fondens Forskningsstipendier

Michaelsen Fondens Forskningsstipendier

Forskningsstipendier til yngre læger, der er beskæftiget med lægevidenskabelig forskning (teoretisk eller klinisk). Forskningsstipendierne er oprettet, for at der kan gives yngre lægevidenskabelige forskere mulighed for heltidsforskning ved fritagelse for erhvervsmæssigt arbejde. Stipendiet gives for 1 år ad gangen, således at den maksimale stipendietid er 3 år. Eventuel ansøgning om forlængelse af stipendiet må indsendes 2 måneder før stipendieperiodens udløb eller på forlangende tidligere. Der ydes overenskomstmæssig løn inklusiv pensionsbidrag og ATP. Ansøgningen samt evt. bilag fremsendes i 8 eksemplarer. Opslag i ugeskrift for læger.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar