Michaelsen Fondens Scholarstipendier

Michaelsen Fondens Scholarstipendier

Stipendier til yngre personer, hvis virksomhed falder inden for det lægevidenskabelige område. Stipendierne er hver på p.t. 120.000 kr., der udbetales i 4 rater. Der tillægges desuden det institut, hvor stipendiatens arbejde udføres, et beløb på p.t. 15.000 kr. til materialeudgifter (annuumsudgifter). Stipendierne er bestemt for studerende i de sidste studieår for at give de pågældende mulighed for at fordybe sig i et videnskabeligt emne, som under studiet måtte have fanget deres interesse, og som de efter læreres skøn med udbytte kunne arbejde med. Uddeles for et år. Stipendierne kan ikke søges direkte af de studerende, men uddeles efter forslag fra en universitetslærer. De studerende må derfor selv henvende sig til en universitetslærer. Opslag i Universitetsavisen og Ugeskrift for Læger.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar