Miljøministeriets Bekæmpelsesmiddelforskning

Miljøministeriets Bekæmpelsesmiddelforskning

Belyse bekæmpelsesmidlers effekt på miljøet, således at der opnås en bedre forståelse af pesticidernes miljøpåvirkning, samt opnås et bedre grundlag for regulering af forbruget af bekæmpelsesmidler. Annonceres i på Miljøstyrelsen hjemmeside. Der er årlige opslag, normalt i december/januar.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar