Millan Anderssons Legat

Millan Anderssons Legat

Legatportioner mellem kr. 500 og kr. 5.000 til astmapatienter. Legaterne uddeles til forbedring af modtagernes levevilkår, til sygdomsbehandling samt til forbedring af boligforhold. Ansøgningsskema fremsendes mod frankeret svarkuvert. Der uddeles årligt ca. 20.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar