Mimi og Victor Larsens Fond

Mimi og Victor Larsens Fond

Fonden støtter lægelig videnskabelig forskning, med speciel vægt på bekæmpelse af leukæmi.
Yderligere oplysninger: Ansøgninger bedes vedlagt et curriculum vitae ikke over een A-4 side i omfang, samt en kortfattet projektskrivelse og et resume´, der også maksimalt må fylde en A-4 side.
Det ønskes oplyst om hvilke andre legater der er søgt, og i hvilket omfang der allerede er modtaget legatydelser. Cpr.-nr. bedes anført
Ansøgninger skal for at lette bestyrelsens samlede vurdering indsendes i 3 eksemplarer til administrator.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar