Mindefonden for skovrider, godsforvalter A.R. Hansen, Halsted Kloster

Mindefonden for skovrider, godsforvalter A.R. Hansen, Halsted Kloster

Støtte til skovbrugsstuderende eller skovbrugskandidater, specielt til studierejser efter bestået eksamen. Støtte udes fortrinsvis til studerende eller kandidater med henblik på videreuddannelse indenfor det skovbrugsøkonomiske område. Såfremt svar ønskes, bedes vedlagt frankeret returkuvert med 4,50 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar