Mindelegat efter Lars Simon Pedersen Krøll og hustru Agnes Kirstine Krøll, f. Mortensen

Mindelegat efter Lars Simon Pedersen Krøll og hustru Agnes Kirstine Krøll, f. Mortensen

Til trængende kvindelige medicinere, studenter eller læger, der måtte lide af kronisk sygdom, specielt tuberkulose eller kræft, eller hvis ingen sådanne ansøgere findes, til trængende kronisk syge kvinder, der specielt er angrebet af forannævnte sygdomme. Kvinder fra afdødes hjemegn Nørre Alslev by og sogn på Falster, er fortrinsberettigede. Ansøgningsskema kan rekvireres hos sekretær Kirsten Grandahl på tlf. 39 77 71 87. Legatportion a 1.000 – 1.500 kr. Der uddeles årligt ca. 15.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar