Mindelegat for frk. Harriet Sørensen, Grønnegård, Uglvig

Mindelegat for frk. Harriet Sørensen, Grønnegård, Uglvig

Uddeles til en teologisk studerende fra Jerne sogn, Esbjerg. Hvis der ikke findes nogen teologisk studerende fra Jerne sogn, fordeles renterne årligt til een eller flere lærerstuderende ved Esbjerg Seminarium fortrinsvis til sådanne, som enten er født eller bosiddende i Jerne sogn, især sådanne, der er ramt af sygdom og i øvrigt navnlig i studiets sidste år. Renterne beløber sig årligt til ca. 800 kr. Ansøgning skal indeholde fulde navn, fødselsdag og -år samt fødesogn og endvidere oplysninger om studiet og evt. særlige personlige oplysninger, man ønsker taget i betragtning.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar