Mindelegatet over Valdemar og C. Anker Poulsen, Jenstrup

Mindelegatet over Valdemar og C. Anker Poulsen, Jenstrup

Yder støtte til landmænds uddannelse i bred forstand. Støtte kan således gives både til rejser, skoleophols, praktisk uddannelse og lignende. Tildeles landmænd, der er bosiddende indenfor et geografisk område svarende til Næstvedegnens Landboforenings medlemskreds.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar