Mølleejer Jens Christian Jespersens Legat for værdige trængende af Nyborg borger- og håndværkerstand

Mølleejer Jens Christian Jespersens Legat for værdige trængende af Nyborg borger- og håndværkerstand

Til værdige trængende af Nyborg borger- og håndværkerstand. Ansøgningsblanket kan fås på kommunens Servicekontor. Ansøgningsblanket kan printes fra hjemmesiden. Skriv legatets navn i søgefeltet. Ansøgningsblanket udleveres også i Borgerservice.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar