Møller Ernst Weis og Hustru Wilhelmine, født Rambechs Legat for enligtstillede kvinder i Århus

Møller Ernst Weis og Hustru Wilhelmine, født Rambechs Legat for enligtstillede kvinder i Århus

Til enligtstillede værdigt trængende kvinder i Århus. Der uddeles årligt ca. 25.000 kr. Legatet kan kun søges efter opslag.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar