Mogens Carl Christian Poulsens Mindelegat for studerende indenfor billedhuggerkunsten

Mogens Carl Christian Poulsens Mindelegat for studerende indenfor billedhuggerkunsten

Støtte til værdige og trængende studerende indenfor billedhuggerkunsten.
Yderligere oplysninger: Legatet er til ´værdige og trængende inden for billedhuggerkunsten, herunder også kunsthistoriestuderende med billedhuggerkunsten som speciale´. Blandt øvrige lige kvalificerede ansøgere har sådanne, der har været elever på Frederiksborg Gymnasium i mindst 2 år, fortrinsret. Legatet kan i almindelighed ikke tildeles ansøgere, der er fyldt 35 år. Ansøgninger med billedmateriale og fyldige oplysninger, også vedrørende de økonomiske forhold, indsendes. Ansøgningsblanketter fås ved henvendelse til Thorvaldsens Museum, Porthusgade 2,
1213 Kbh. Tlf. 33 12 15 32. Fax 33 32 17 71.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar