Mogens Rendals Fond

Mogens Rendals Fond

At yde støtte til studierejser, såvel til kandidater med en afsluttet universitetsuddannelse, ansat ved Syddansk Universitet, som til studerende ved universitetet.
Yderligere oplysninger: Ansøgninger indkaldes hvert år i februar/marts måned. Se universitets blad ´Ny viden´.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar