Morsø Kommunes legat for ældre og handicappede

Morsø Kommunes legat for ældre og handicappede

Støtte til: A) At nedbringe husleje eller tilsvarende udgifter for folke- og førtidspensionister i Morsø Kommune. B) At vedligeholde og/eller istandsætte boliger for ældre og handicappede i Morsø Kommune. Bygninger, som tidligere tilhørte ovennævnte legater, har fortrinsret. C) At planlægge eller opføre boliger for ældre og handicappede i Morsø Kommune. Ansøgningsfrist annonceres lokalt i maj måned. Legatet vil blive uddelt i prioriteret rækkefølge efter punkt A, B og C.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar