Müllers Legat

Müllers Legat

Til støtte for elever på Sorø Akademis skole, der er sønner af kongelig udnævnte tjenestemænd. Der uddeles årligt ca. 8.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar