Murermester Fritz Peters og hustrus Mindelegat “Frederikshavn Kommunes Fond for særligt vanskeligt stillede”

Murermester Fritz Peters og hustrus Mindelegat ´Frederikshavn Kommunes Fond for særligt vanskeligt stillede´

Yde hjælp til nuværende/forhenværende ældre, svagelige eller syge håndværkere, samt disses enker og umyndige børn. Fortrinsvis til ansøgere, som her ernæret sig som syersker. Legatnydere skal have fast bopæl i Frederikshavn, dog bortset fra studieophold og lignende. Sålænge der lever søskende børn efter stifterne, skal de pågældende uanset bopæl og livsstilling være berettiget til at søge, men
kun på lige fod med andre ansøgere med hensyn til personlige betingelser, herunder alderdom, svaghed eller sygdom. Endvidere skal der 2 gange årligt nedlægges en krans på legatstifterens og ægtefælles gravsted.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar