Murermester Rasmus Christian Rasmussens Legat

Murermester Rasmus Christian Rasmussens Legat

Tilskud til unge mænds uddannelse i udlandet og til unge mænds eller kvinders opholdhøjskole i Danmark. Ufravigelige betingelse: bopæl i Havdrup.
Yderligere oplysninger: Legatet yder i følge sin fundats: a) tilskud til unge mænds udvandring til udlandet, når udvandringen enten er en studierejse til videre uddannelse i den pågældendes fag, enten han er håndværker, landmand eller andet, eller udvandringen sker med det formål for den pågældende, at han vil nedsætte sig i udlandet og der danne sig en levevej. b) til unge mænds eller kvinders ophold og
undervisning på en højskole. c) midlertidig hjælp til uforskyldt trængende. Forudsætningen for, at den pågældende under a, b og c nævnte skal kunne komme i betragtning, er dog, at den pågældende enten selv på det tidspunkt, da ydelsen søges, bor i Havdrup by eller det til selve Havdrup by hørende opland, derunder Havdrup Ulvemose, og tillige har boet der mindst 1 år (sidst forløbne 12 måneder), eller at hans eller hendes forældre eller at den familie, hvor pågældende har haft sit hjemsted, bor og har boet i Havdrup by eller byens opland, derunder Havdrup Ulvemose, i mindst 5 år (sidste 5 år) på den tid, da ydelsen søges. ”

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar