N. F. Larsen og Hustrus Understøttelseslegat

N. F. Larsen og Hustrus Understøttelseslegat

Til almindelig støtte, herunder huslejehjælp m.v. Kan ydes til: 1. Tidligere ansatte hos A/S N.F. Larsens og Sønners Handskefabrik. 2. Personer med tilknytning til handskemagerfaget i Danmark, disses efterladte og livsarvinger. 3. Personer med anden tilknytning til handskemagerfaget. 4. Støtte til formål, der vedkommer handskemagerfaget.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar