N. J. Fjords Legat

N. J. Fjords Legat

Fondens formål er blandt andet at yde støtte til fremme af forskningen inden for
Dansk Husdyrbrug.
Yderligere oplysninger: Fondens midler gives hovedsageligt til studierejser i udlandet.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar