Næstved Handelsstandsforenings Jubilæumsfond

Næstved Handelsstandsforenings Jubilæumsfond

At yde støtte til trængende enker efter medlemmer af Næstved Handelsstandsforening, til uddannelsesformål og kulturelle, udsmykningsmæssige og bygningsbevarende formål med tilknytning til handelsstanden i Næstved.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar