Nanny Jacobsens Fond

Nanny Jacobsens Fond

Fondens formål er at yde støtte til psykisk udviklingshæmmede. Støtte kan gives til såvel udviklingshæmmede enkeltpersoner som til projek-ter, hvis formål er at hjælpe grupper af psykisk udviklingshæmmede. Desuden kan fonden give støtte til uddannelse og videnskabelige projekter. Fonden yder kun støtte til personer og projekter, der ikke kan opnå offentlig støtte og prioriterer at støtte de psykisk udviklingshæmmede, der økonomisk er dårligst stillede. Enkeltpersoner kan max. tildeles kr. 5.000,00 skattefrit i støtte. Fonden uddeler støtte en gang om året. Ansøgningsblanket kan rekvireres på hjemmesiden. Ansøgningsblanket kan ligeledes mod fremsendelse af frankeret svarkuvert og med angivelse af, om der søges til enkeltperson eller projekt, rekvireres fra Advokat Jess Lykke Gregersen, Ret og Råd Fyn A/S.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar