Nationalforeningens Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme

Nationalforeningens Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme

At forebygge og bekæmpe lungesygdomme og tuberkulose ved at yde økonomisk støtte
til:
a) forskning
b) fremme af internationalt samarbejde om bekæmpelse af lungesygdomme og tuberkulose
c) de sygdomsramte og deres familier.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar