Nationalt Hjælpefond for Danske i Udlandet

Nationalt Hjælpefond for Danske i Udlandet

Understøttelse til danske statsborgere, undtagelsesvis også danskfødte tidligere danske statsborgere, der er bosat i udlandet og anbefales af den pågældende danske diplomatiske eller konsulære repræsentation. Der ydes ikke støtte til uddannelsesformål. Der uddeles årligt ca. 15.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar