Niels Aarestrup og hustru Petrine Aarestrups Legat

Niels Aarestrup og hustru Petrine Aarestrups Legat

Støtte til studerende og værdige og trængende af handelsstanden samt til kvinder, der har ernæret sig ved husligt arbejde.
Yderligere oplysninger: Legatet uddeles til studerende ved Københavns, Århus eller Odense Universiteter,
eller Danmarks Tekniske Højskole. Ansøgere, der tilhører de grene af familierne Aarestrup og Toxværd, hvortil legatstifterne hørte har, fortrinsret. Den skriftlige ansøgning må oplyse navn, alder, år for studentereksamen eller anden adgangseksamen, studieretning, beståede prøver og deres resultat, forældres stilling og økonomiske forhold samt ansøgernes egne økonomiske forhold. Studerende, der tidligere har modtaget legatet, kan efter ansøgning oppebære dette påny i indtil 4 år.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar