Niels Juel Rysensteens Stiftelse til minde om Juel Rysensteenerne

Niels Juel Rysensteens Stiftelse til minde om Juel Rysensteenerne

At understøtte værdige hæderlige og uberygtede damer, der er enker efter, eller døtre af mænd af dansk adel eller med rang i de 3 første rangklasser.
Yderligere oplysninger: I henhold til fundatsen er formålet at understøtte ´værdige, hæderlige og uberygtede damer, der ere enker eller døtre af mænd af dansk adel, eller med rang i de tre første rangklasser, og som ere kommet i økonomisk stilling, der står i væsentligt misforhold til de omstændigheder, hvorunder de have levet i den tidligere del af deres liv´. Det bemærkes, at ansøgere, der er fraskilte - således som fundatsen er udformet - ikke kan tages i betragtning. Ansøgere skal endvidere tilhøre den luthersk-evangeliske tro.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar