Niels Laurits Pedersen og hustru Ella Marie Pedersens Legat Viby

Niels Laurits Pedersen og hustru Ella Marie Pedersens Legat Viby

Een legatportion hvert år den 26. juni til hjælp for uddannelse af en ung fra Viby sogn, Fyns amt, fortrinsvis indenfor landbrug, sygepleje, håndværk, handel eller anden praktisk uddannelse.
Yderligere oplysninger: Ansøgningsskema fremsendes mod frankeret svarkuvert.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar