Nørre Alslev og Nørre Vedby sognes Alderdomsunderstøttelseslegat

Nørre Alslev og Nørre Vedby sognes Alderdomsunderstøttelseslegat

Yder støtte til ældre personer, som i en væsentlig del af deres liv har haft bopæl i de nævnte sogne, til dækning af rimelige behov hvortil der ikke umiddelbart kan opnås støtte efter pensions- og sociallovgivning. Der uddeles årligt ca. 9.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar