Nordea-fonden

Nordea-fonden

Nordea-fonden støtter aktiviteter, der fremmer gode liv inden for områderne sundhed og motion, natur og kultur. Desuden støtter vi uddannelse, forskning og innovation - særligt inden for de fire områder. Vi vægter aktiviteter af høj kvalitet og originalitet, som aktivt involverer mange mennesker - og som er med til at give ´en sund sjæl i et sundt legeme´. Vi støtter både store og små projekter - lokalt, regionalt og nationalt. Alle projekter skal have et klart tilhørsforhold til Danmark. Ansøgninger skal sendes via elektronisk skema på hjemmesiden. Ansøgningerne behandles løbende. Fonden tilbyder også legatlejligheder til udenlandske kunstnere, forskere mv. Elektronisk ansøgningsskema findes også på hjemmesiden. Nordea-fonden uddeler årligt 7 mio. kr. til kandidatstuderende og professionsbachelorstuderendes studieophold i udlandet. Legatportionerne er på 10.000 - 30.000 kr. Legatet skal understøtte, at den studerende kan rejse ud i verden og tage en del af sin uddannelse dér med henblik på at: tilegne sig faglige kvalifikationer, der ikke kan fås på uddannelsesinstitutionen i Danmark.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar