Nordea Iværksætterfond

Nordea Iværksætterfond

Yder finansiering til udvikling, retsbeskyttelse, produktion og markedsføring af danske innovative og perspektivrige forretningsidéer. Forretningsidéen i form af et produkt eller en service skal indeholde en vis grad af teknologisk fornyelse og/eller en unik forretningsmodel, der kan danne grundlag for et stort forretningspotentiale. Fonden yder finansiering til fysiske personer og/eller nystartede virksomheder, der ejes helt eller delvist af iværksætteren. Finansieringen ydes i form af kaution for lån ydet af Nordea Bank Danmark A/S på fordelagtige vilkår. Der kan søges om kaution op til 400.000 kr. Fondens grundkapital er 14 mio. kr. Ansøgning om finansiering sker på særligt ansøgningsskema. Den endelige afgørelse om finansiering ligger hos fondens bestyrelse, der mødes 4 gange årligt. Ansøgning skal være fonden i hænde senest 14 dage før det bestyrelsesmøde, hvor ansøgning ønskes behandlet.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar