Nordisk Børne- og ungdomskomité (NORDBUK) – projektstøtte

Nordisk Børne- og ungdomskomité (NORDBUK) - projektstøtte

Projektstøtte kan bevilges til samarbejde mellem nordiske børne- og ungdomsorganisationer, foreninger og andre grupper, som arbejder for, med og blandt børn og unge i mindst tre lande eller selvstyrende områder. For at øge deltagelsen fra Nordens randområder og selvstyrende områder i det nordiske børne- og ungdomsarbejde, behøves der kun deltagere fra to lande, når Åland, Færøerne, Grønland, Island, Øst-Finland eller Nordkalotområdet er en af de to. Støtteberettigede projekter kan være seminarier, kurser, møder, konferencer, lejre, publikationer eller kulturelle arrangementer. Bidrag bevilges til arrangøren, ikke direkte til enkelte deltagere eller nationale repræsentanter i et samarbejdsprojekt. Der kan også gives tilskud til samarbejdsprojekter, der inddrager Estland, Letland, Litauen og Nordvestrusland. Støtte gives kun til deltagere under 26 år. Ansøgningsskema sendes elektronisk.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar