Nordisk InnovationsCenter

Nordisk InnovationsCenter

Fondens formål er at udvikle det teknisk-industrielle forsknings- og udviklingssamarbejde i Norden gennem Fou-projekter, koordineringsprojekter og forprojekter. Ansøgningsskema findes på hjemmeside.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar