Nordisk Kollegium

Nordisk Kollegium

Kollegiet er oprettet, som hjem for studerende fra de nordiske lande, medens de studerer ved universitetet og de andre højere læreanstalter i København, at skabe gode vilkår for disse, samt øge samfølelsen mellem de nordiske lande. Yder ikke økonomisk støtte. Spiseordning. Kun for studerende ved længerevarende, videregående uddannelser, der har bestået eksaminer svarende til mindst et års studier.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar