Nordisk Kulturfond

Nordisk Kulturfond

Nordisk Kulturfond er et nordisk samarbejdsorgan, der har til opgave at støtte kultursamarbejde i bred forstand mellem de nordiske lande. Fonden uddeler årligt omkring 27 millioner danske kroner til kulturprojekter i Norden eller nordiske projekter uden for Norden. De projekter, som får og har fået støtte, afspejler hele kulturlivet, og omfatter alt fra billedkunst, teater, musik og dans, til litteratur og nye medier. Fonden har fire ansøgningsfrister per år: 1. februar, 1. april, 1. september og 1. oktober. 80% af Fondens bevillinger ligger i intervallet op til 100.000 DKK og Fonden bevilger som hovedregel ikke bidrag på over 500.000 DKK til et og samme projekt. Nordisk Kulturfond modtager udelukkende elektroniske ansøgninger via hjemmesiden. For at kunne modtage støtte fra Fonden, skal projektet omfatte mindst tre nordiske lande eller selvstyrende områder (Færøerne, Grønland og Ålandsøerne).

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar