Nordplus Junior

Nordplus Junior

Det nordiske/baltiske program for grunskolen og ungdomsuddannelserne, som har til formål at stimulere interessen for, kundskaben om og forståelsen af andre nordiske/baltiske lande, deres kulturer, sprog og livsvilkår og dermed styrke den nordiske/baltiske dimension i undervisningen. Skoler fra flere lande kan sammen søge om økonomisk bidrag til udveksling af elever og lærere mellem sig. Udvekslingerne skal have en faglig forankring og et pædagogisk indhold. Desuden kan skoler sammen søge om tilskud til forskellige typer samarbejdsprojekter samt netværksetablering. Programmet er vedtaget for en ny 5-årig periode 2012-2016.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar