Nordplus Sprog

Nordplus Sprog

Et tværgående program skabt for at fremhæve vigtigheden af fortsatte sprogpolitiske initiativer på tværs af sektorer for at sikre, at det nordiske sprogfællesskab består og styrkes, samt at det nordiske samarbejde også i fremtiden hovedsageligt skal kunne foregå på nordiske sprog. Institutioner, organisationer, netverk och enkeltpersoner kan søge om støtte til aktiviteter og projekter som fremmer internordisk sprogforståelse, styrker viden om sprog i Norden, fremmer en demokratisk sprogpolitik og sprogsyn i Norden samt styrker de nordiske sprogs stilling i og udenfor Norden. Den overordnede målsætning er i et internationalt perspektiv at være ét af de vigtigste politiske instrumenter til at fremme: 1) kultur-, sprog- og værdifællesskabet, 2) viden, kompetence, livslang læring og uddannelses- og forskningsfællesskabet, 3) økonomien og konkurrenceevnen i Norden og dets nærområder.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar