Nordplus Voksen

Nordplus Voksen

Programmet skal stimulere til udveksling, samarbejde og faglig udvikling af problemstillinger knyttet til voksnes læring. Støtte kan gives til forskellige former for mobilitet samt samarbejdsprojekter for udvikling af nye ideer, metoder, undervisningsmaterialer, kurusforløb mv. Både deltagere og undervisere kan deltage i samarbejdet. Derudover gives der støtte til netværksetablering samt kortlægning/udredning af aktuelle områder inden for voksenlæring. Der lægges vægt på formidling af projektresultater. Institutioner og organisationer, der arbejder med voksnes læring, kan søge om støtte fra programmet. Programmet er vedtaget for en ny 5-årig periode 2012-2016.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar