Nordsjællands landbrugsskoles Fond

Nordsjællands landbrugsskoles Fond

Til støtte for uddannelse inden for landbruget i ind- og udland samt endvidere til landbrugsvidenskabelig virksomhed ved ophold i ind- og udland. Ved uddeling af legatmidler skal personer med tilknytning til Nordsjælland samt til formål indenfor landboungdommen i Nordsjælland amt have fortrinsret. Ansøgere, der er født i eller har boet 10 år i Fredensborg kommune kan tildeles ekstra legater. Ansøgningsskemaer rekvireres ved henvendelse med frankeret svarkuvert eller hentes på hjemmeside.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar