NorFA (Nordisk Forskerutdanningsakademi)

NorFA (Nordisk Forskerutdanningsakademi)

Akademiet fungerer som en samlet nordisk støtteordning for forskeruddannelsessamarbejde og har et samordnende ansvar for Nordisk Ministerråds indsatser for forskeruddannelse og forskermobilitet. Akademiet yder økonomisk støtte til forskellige former for nordisk samarbejde på området - f.eks. etablering af netværk, forskeruddannelseskurser, nordiske gæsteprofessorer, mobilitetsstipendier forprojekter/planlægningsmøder etc. Der uddeledes i 2000 ca. 41 millioner NOK. Ansøgningsfrister: 1. marts (nordiske gæsteprofessorer) og 2. maj (forskerkursus og nordiske netværk). Ansøgningsskema rekvireres fra NorFAs hjemmeside. Legatet kan kun søges af PhD. Studerende og forskere.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar