Norma og Frode S. Jacobsens Fond

Norma og Frode S. Jacobsens Fond

Fond Fondens formål er gennem forskning og udvikling samt uddannelse og anden aktivitet at yde støtte til fremme af dansk landbrug, herunder dels og især til fremme af konkurrenceevnen hos primærproducenter, slagterier og forædlingsvirksomheder, der producerer og afsætter svinekød og andre kødprodukter, dels til fremme af aktiviteter, der vedrører etik og dyrevelfærd, miljøhensyn, forbrugerinteresser, kost og sundhed, historie og fremtidsperspektiver. Formålet realiseres ved: formål 1): Fonden yder støtte til forskningsprojekter herom. Formål 2) Fonden kan endvidere yde støtte til unge forskeres eller kvalificerede studerendes studierejser vedrørende landbrugsmæssige forhold, herunder især svinekødssektoren. Fonden uddeler hvert år op til 20 studierejselegater på hver op til 25.000 kr. Det sker på den måde at op til 10 studierejselegater uddeles i henhold til ansøgning modtaget inden 1/4 og op til 10 studierejselegater uddeles i henhold til ansøgning modtaget inden 1/10. Studierejselegat bevilges som hovedregel kun, når ansøger har opnået bachelorgrad eller tilsvarende niveau. Der gives ikke studierejselegater til grupper eller enkeltpersoners deltagelse i kollektive rejser.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar