Novenco’s Personalefond

Novenco´s Personalefond

Supplere funktionærers tegnede pensionsforsikringer ved disses ikrafttræden. Yder hjælp til ansatte eller tidligere ansatte, som efter bestyrelsens skøn har behov for økonomisk støtte, samt støtte til almennyttige formål, der er til gavn og glæde for de ansatte/tidligere ansatte. Der uddeles årligt 300.000,00 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar