Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Fonden

Støtte til 1) Projekter inden for biomedicinsk grundforskning, klinisk forskning og translationel forskning i Danmark. 50 mio. kr. 2) 5-årige stipendier for seniorforskere. Felt: Forskning inden for dansk læge- og naturvidenskab, fortrinsvis inden for biomedicinsk grundforskning, klinisk forskning og translationel forskning. 3) 5-årige stipendier til seniorforskere i fuldtids klinisk ansættelse mhp. delvis frigørelse af forskeren fra klinisk stilling. Beløb: 2,5 mio kr., gives med 500.000 kr./år til overenskomstmæssig aflønning af læge til erstatning i den kliniske funktion. 4) Grund-videnskabelig og klinisk forskning inden for endokrinologi i Norden. 33 mio. kr. 5) 2-årige stipendier for læger. Felt: Almen medicinsk forskning med tilknytning til de alment medicinske forskningsmiljøer på eller i relation til universiteterne. Ansøger skal være læge og have erhvervet ph.d.-grad eller være på tilsvarende niveau. To stipendier på hver 2 år á 500.000 kr./år. 6) Kunsthistorisk forskning. 1 mio kr. 7) Forskningsprojekter i klinisk sygepleje. Hovedansøger skal være sygeplejerske. 1,5 mio kr. For alle gælder, at ansøgninger indtastes i et ansøgningssystem og sendes elektronisk via hjemmeside, hvor frister også ses.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar