O. Siesbyes Legat

O. Siesbyes Legat

Kan kun søges af lærere og børnehaveklasseledere ved de frie skoler. Legatportionerne kan uddeles som tilskud til kurser og rejser i videreuddannelseshensigt, hvor fremmedsprog er et element i den ønskede videreuddannelse. Såfremt der ikke er tilstrækkelige ansøgere til dette formål, kan der endvidere ydes legatportioner til kurser og rejser i uddannelsesmæssig hensigt generelt. Ansøgningsfrist og uddelingstidspunkt offentliggøres i bladet ´Frie Skoler´.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar