Oberst A. P. Christensens Legat

Oberst A. P. Christensens Legat

Legat til støtte for afskedigede faste underofficerer eller dermed ligestillede samt enker og faderløse børn efter sådanne. Der uddeles årligt ca. 5.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar