Oberst Franz Wilhelm Albrecht von Schnitters Legat for Officersdøtre

Oberst Franz Wilhelm Albrecht von Schnitters Legat for Officersdøtre

Til værdige og trængende ældre, ugifte døtre af officerer af hæren, værdige og trængende enker efter og yngre faderløse eller på anden måde vanskeligt stillede døtre af officerer af hæren. Ansøges efter opslag i Berlingske Tidende, Jyllands Posten og Forsvarets Personeltjeneste’s hjemmeside i august.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar