Observator, mag.scient. Julie Marie Vinter Hansen’s Rejselegat

Observator, mag.scient. Julie Marie Vinter Hansen´s Rejselegat

Rejseunderstøttelse til studerende og yngre kandidater inden for fagene astronomi, matematik og fysik således at under lige kvalifikationer skal kvinder have fortrin for mænd, og således, at fortrin gives fagene i den nævnte rækkefølge. Der vil ikke blive givet støtte til ansøgere, som ikke har bestået bachelorgraden, 1. del eller lignende. Understøttelsen gives i portioner på ikke under 5.000 kr, hvilket beløb dog kan forøges, forsåvidt det med rejsen forbundne formål gør en større understøttelse nødvendig og i øvrigt efter legatbestyrelsens bestemmelse. Der ydes ikke støtte til studierejser, hvis eneste formål er deltagelse i kongresser, symposier og lignende. Ansøgning skal indeholde redegørelse for ansøgerens uddannelse, videnskabelige kvalifikationer, cpr.nr. og privatadresse samt nøjere oplysninger om den påtænkte studierejses mål, formål og varighed og om den bekostning rejsen antages at ville medføre. Bekendtgøres i Universitetsavisen. Der uddeles ca. 40.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar