Odense kommunes Trangslegat

Odense kommunes Trangslegat

Til personer bosat i Odense, herunder enlige kvinder og langvarigt sygdomsramte. Portioner à 1.000 kr til uddeling med 500 kr. i juni og december. Legatet annonceres i Ugeavisen, når der er ledige legatportioner. Ansøgningsskema fremsendes efter annoncering mod frankeret svarkuvert. Legatportionerne bliver også annonceret på Odense Kommunes hjemmeside og her kan der ligeledes printes ansøgningsskemaer ud.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar