Odense kommunes Uddannelseslegat

Odense kommunes Uddannelseslegat

Til unge under uddannelse, der er hjemmehørende i Odense kommune (skal have boet i Odense i 5 år), således at ca. halvdelen anvendes til støtte af børn i den skolepligtige alder og ca. halvdelen til støtte for uddannelse af unge ud over denne alder. Legatet kan dog nydes af sådanne unge, uanset om de er under uddannelse i Odense eller andet steds og uanset uddannelsens art. Legatet uddeles i portioner à 500 kr. årligt. Ledige legatportioner annonceres i Ugeavisen. Ansøgningsskema fremsendes efter annoncering mod frankeret svarkuvert. Legatportionerne bliver også annonceret på Odense Kommunes hjemmeside og her kan der ligeledes printes ansøgningsskemaer ud.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar