Odense Radio-Klubs Hjælpefond af 1984

Odense Radio-Klubs Hjælpefond af 1984

Hjælp til trængende medlemmer af Odense Radio-Klub vedrørende reparationer, gaver og opstilling på institutioner af radio og tv.
Yderligere oplysninger: Fondens formål er at hjælpe trængende medlemmer af Odense Radio-Klub, Fyns Lytter- og Seerforening, til helt eller delvis at få betalt reparationer af TV og radioapparater, og at forære eller udlåne TV- og radioapparater til sådanne, samt at opstille apparater på Syge- og plejehjem og andre institutioner, hvor der ikke i forvejen findes disse apparater i fornødent omfang, og hvor der ikke er mulighed for at få offentlig hjælp hertil.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar