Odense Universitets Forskningsfond

Odense Universitets Forskningsfond

Tilskud til universitetsformål der normalt ikke kan forventes dækket af ordinære
statsbevillinger eller tilskud. Kun i ganske særlige tilfælde kan der bevilges midler til apparatur. Uddelingerne skal fortrinsvis tilgodese yngre forskere (f.eks. Ph.D. stud., post doc´er og adjunkter) og kan kun undtagelsesvis anvendes til studerendes projekter. Støtte til opholdsudgifter i forbindelse med
Ph.D. -studerendes langvarige udlandsophold vil kun i særlige tilfælde kunne bevilges.
Yderligere oplysninger: Ansøgningsfrist: se universitetets blad ´Ny viden´.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar